Wat gebeurt er bij een servicebeurt?

Een servicebeurt aan een ademautomaat wordt in principe conform onderstaand principe uitgevoerd (mochten er door de klant reeds defecten en/of gebreken zijn aangegeven wordt dit uiteraard als eerste beoordeeld):

 • Beoordeling algehele conditie en eventuele gemelde mankementen;
 • Demontage van alle onderdelen;
 • Nadere inspectie van alle onderdelen;
 • Reiniging:
  – Metalen delen m.b.v. ultrasoon reinigingsproces
  – Kunststof delen m.b.v. water en zeep
 • Montage van alle delen, hierbij gebruikmakend van de door de fabrikant voorgeschreven te vervangen onderdelen (lees: servicekit);
 • Eventuele defecten en/of gebreken zoals gemeld worden verholpen;
 • Afstellen van de middendruk van de 1e trap;
 • Afstellen ademweerstand (en lepel) van 2e trap (en octopus indien aanwezig);
 • Werking- en lekkagetest van de complete set;
 • Vervangen swivel in manometer indien noodzakelijk;
 • Opmaken van het service-rapport voor de klant;
 • De vervangen onderdelen worden (onklaar gemaakt) aan de klant meegegeven.